Back to Media

Love Hina Memorial Maxi Single
~ Friendship ~

Original Title : RABU Hina ~ MEMORIARU MAKUSI SINGURU ~ Friendship
Editor & Catalogue Number : Star Child, NKCD-3519
Release: 3/24/2001
Number of Tracks: 4

Tracks

1 Friendship
Amicizia
Performed By: Yui Horie (Naru), Masayo Kurata (Shinobu), Yu Asakawa (Motoko), Junko Noda (Kitsune), Reiko Takagi (Su), Satsuki Yukino (Mutsumi), and Yumiko Kobayashi (Sarah)
Canzone
2 Haru da mono! -Narusegawa Naru Ver. -
Because's It's Spring! -Narusegawa Naru Version-
Siccome è primavera ! - Versione Naru -
Performed By: Yui Horie (Naru)
Canzone
3 Haru da mono! -Maehara Shinobu Ver. -
Because's It's Spring! -Maehara Shinobu Ver.-
Siccome è primavera ! - Versione Shinobu -
Performed By: Masayo Kurata (Shinobu)
Canzone
4 Haru da mono! -Otohime Mutsumi Ver. -
Because's It's Spring! -Otohime Mutsumi Ver.-
Siccome è primavera ! - Versione Mutsumi -
Performed By: Satsuki Yukino (Mutsumi)
Canzone